กิจกรรมโรงเรียนปี 2563

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยการ: -On Demand ผ่าน application youtube -On Hand ผ่านแบบฝึกหัด หนังสือเรียน **โรงเรียนในจังหวัดสีแดงเข้ม 4 จังหวัด ไม่สามารถจัดการเรียนแบบ On-Site (มาเรียนที่โรงเรียน)​ได้

Congratulations ! พี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - MR.17 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดงานวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นป.6 ของทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานแบบเว้นระยะห่าง และเป็นส่วนตัวในห้องประชุมของอาคารเรียนใหม่ อาคารเยซู ซึ่งนักเรียนในปีนี้ได้มีโอกาสใช้ห้องประชุมนี้เป็นรุ่นแรก ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นป.6 ปีนี้ และขอแม่พระองค์อุปถัมภ์ของทางโรงเรียนอวยพร และคุ้มครองนักเรียน และครอบครัวเสมอไป

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

Congratulations ! นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดงานวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอ.3 ของทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานแบบเว้นระยะห่าง และเป็นส่วนตัวในห้องประชุมของอาคารเรียนใหม่ อาคารเยซู ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีนี้ได้มีโอกาสใช้ห้องประชุมนี้เป็นรุ่นแรก ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีนี้ ขอให้นักเรียนภาคภูมิใจ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ และขอแม่พระองค์อุปถัมภ์ของทางโรงเรียนอวยพร และคุ้มครองนักเรียน และครอบครัวเสมอไป

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

การประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - ได้ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน และขอขอบพระคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (นางพรทิพย์ สันทัด) และเจ้าหน้าที่ (นางสาวนันทินี สุขขี) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ มา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256401 Feb 2021 03:57 - Super User

มาตรการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 1.คัดกรอง วัดไข้ และอา [ ... ]

Halloween น่ารักๆ30 Oct 2020 08:49 - Super User

Halloween - สนุกๆ น่ารักๆ - ความน่ารักของเด็กๆ แสดงออกมาในแนวผีๆต [ ... ]

Scout Camp 29-10-6330 Oct 2020 07:42 - Super User

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึก [ ... ]

Scout Camp 30-10-63 (P.1)30 Oct 2020 07:42 - Super User

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึก [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศผลสอบ RT ป.1 วันที่ 20 เม.ย.64
- ประกาศผลสอบ O-net ป.6 วันที่ 21 เม.ย.64

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2562 

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2561

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

30 Oct 2020 05:14 - Super User
Day Camp Part 1

Day Camp Part 1 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ [ ... ]

30 Oct 2020 05:14 - Super User
Day Camp Part 2

Day Camp Part 2 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://maps.google.com/maps?q=13.97851%2C100.513075  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2563

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

วันวิทยาศาสตร์

21-08-2020 Hits:2734 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - 20-8-2563 - ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์...

Read more

วันแม่

14-08-2020 Hits:2224 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันแม่

วันแม่แห่งชาติ- เป็นวันสำคัญที่ลูกๆจะได้แสดงความรัก ความกตัญญูรำลึกพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด และใ...

Read more

วันไหว้ครู

14-08-2020 Hits:2647 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู - เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของครูที่...

Read more

วันภาษาไทย

01-08-2020 Hits:2583 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย 31-7-2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปีนี้ติดสถานการณ์ โควิด จึงทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่...

Read more

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

01-08-2020 Hits:2368 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ซึ่งประ...

Read more

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

01-08-2020 Hits:2283 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

Read more

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

01-08-2020 Hits:2503 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

ตรวจและพิจารณาอนุญาตใช้อาคารเรียน (อาคารเรียนเยซู) 4 ชั้น จากคณะกรรมการ ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถั...

Read more

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

11-07-2020 Hits:2606 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนพ...

Read more

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26-06-2020 Hits:2854 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กรมการปกครองซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง, สาธารณสุข, ตำรวจ ฯลฯ  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มาร...

Read more

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

24-06-2020 Hits:2589 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคณะครูโรงเรีย...

Read more

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

19-06-2020 Hits:2926 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสาธารณสุข และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...

Read more

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

26-03-2020 Hits:2805 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องครั...

Read more