กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - 20-8-2563 - ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงความเป็นผู้นำ เพื่อในอนาคตเด็กๆจะได้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

รับสมัครนักเรียนปี 256503 Sep 2021 00:21 - Super User

รับวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 302 Apr 2021 00:49 - Super User

Congratulations ! นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรงเรี [ ... ]

รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมพี่ๆป.630 Mar 2021 00:14 - Super User

Congratulations ! พี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - MR.17 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรง [ ... ]

สอบ RT ป.1 17 Mar 2021 05:20 - Super User

การประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศผลสอบ RT ป.1 วันที่ 20 เม.ย.64
- ประกาศผลสอบ O-net ป.6 วันที่ 21 เม.ย.64

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2562 

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2561

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

30 Oct 2020 08:49 - Super User
Halloween น่ารักๆ

Halloween - สนุกๆ น่ารักๆ - ความน่ารักของเด็กๆ แสดงออกมาในแนวผีๆต่างประเทศ [ ... ]

30 Oct 2020 07:42 - Super User
Scout Camp 29-10-63

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://maps.google.com/maps?q=13.97851%2C100.513075  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2563

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Scout Camp 29-10-63

30-10-2020 Hits:1802 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

Scout Camp 29-10-63

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 256...

Read more

Day Camp Part 3

30-10-2020 Hits:1650 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

Day Camp Part 3

Day Camp Part 3 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และเ...

Read more

Day Camp Part 2

30-10-2020 Hits:1846 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

Day Camp Part 2

Day Camp Part 2 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และเ...

Read more

Day Camp Part 1

30-10-2020 Hits:1790 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

Day Camp Part 1

Day Camp Part 1 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และเ...

Read more

วันวิทยาศาสตร์

21-08-2020 Hits:2909 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - 20-8-2563 - ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์...

Read more

วันแม่

14-08-2020 Hits:2375 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันแม่

วันแม่แห่งชาติ- เป็นวันสำคัญที่ลูกๆจะได้แสดงความรัก ความกตัญญูรำลึกพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด และใ...

Read more

วันไหว้ครู

14-08-2020 Hits:2816 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู - เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของครูที่...

Read more

วันภาษาไทย

01-08-2020 Hits:2721 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย 31-7-2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปีนี้ติดสถานการณ์ โควิด จึงทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่...

Read more

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

01-08-2020 Hits:2511 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ซึ่งประ...

Read more

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

01-08-2020 Hits:2419 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

Read more

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

01-08-2020 Hits:2660 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

ตรวจและพิจารณาอนุญาตใช้อาคารเรียน (อาคารเรียนเยซู) 4 ชั้น จากคณะกรรมการ ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถั...

Read more

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

11-07-2020 Hits:2737 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนพ...

Read more

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26-06-2020 Hits:3024 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กรมการปกครองซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง, สาธารณสุข, ตำรวจ ฯลฯ  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มาร...

Read more

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

24-06-2020 Hits:2712 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคณะครูโรงเรีย...

Read more

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

19-06-2020 Hits:3075 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสาธารณสุข และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...

Read more

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

26-03-2020 Hits:2935 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องครั...

Read more