โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

Phramaemaree Upatham School

News update 2558!

กิจกรรมวันเด็ก 2558

กิจกรรมวันเด็ก 2558

กิจกรรมวันเด็กปี 2558 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์...

โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก

โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก

โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนปี 2557...

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติดปี 2557 วันศุกร์ที่ 24...

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

วันสงกรานต์ 2558

วันสงกรานต์ 2558

วันสงกรานต์ปีการศึกษา 2558 รดน้ำดำหัว ประเพณีไทย...

 • กิจกรรมวันเด็ก 2558

  กิจกรรมวันเด็ก 2558

  วันศุกร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘ ๒๓:๑๗
 • โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก

  โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก

  วันอังคาร, ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ๒๓:๒๖
 • เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

  เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

  วันศุกร์, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ๒๒:๔๔
 • แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

  วันอาทิตย์, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ๐๐:๑๒
 • วันสงกรานต์ 2558

  วันสงกรานต์ 2558

  วันศุกร์, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๒๒:๒๓
คำขวัญวันเด็กปี 2558
คำขวัญวันเด็กปี 2558

สรุปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

๒๕-๐๑-๒๕๕๘
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2558 ในการแข่งขันนี้มีทั้งการแข่งประเภทลู่ และลาน รวมถึงการประกวดกองเชียร์ด้วย นักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รูชนะ รู้อภัยได้เป็นอย่างดี {phocagallery view=category|categoryid=228|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๒๔-๐๑-๒๕๕๘
เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติด
เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติด

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติด ปี 2557 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2558  โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ {phocagallery view=category|categoryid=223|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๒๔-๐๑-๒๕๕๘
Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 2557 สวนสยาม
Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 2557 สวนสยาม

Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ สวนสยาม 

Read more
๑๓-๐๑-๒๕๕๘
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีปี 2557
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีปี 2557

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีปี 2557 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 12-13 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิชาการและนันทการเซนต์คาเบรียล 2000 นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ระเบียบวินัย รวมถึงความอดทน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมากครับ {phocagallery view=category|categoryid=210|limitstart=0|limitcount=0} {phocagallery view=category|categoryid=211|limitstart=0|limitcount=0} {phocagallery view=category|categoryid=212|limitstart=0|limitcount=0}  

Read more
๑๓-๐๑-๒๕๕๘
D.A.R.E. 2557
D.A.R.E. 2557

โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนปี 2557 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จัดอบรมเด็กนักเรียนให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ขอขอบพระคุณครู DARE ที่จัดโครงการดีๆให้กับโรงเรียนทุกๆปี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    {phocagallery view=category|categoryid=208|limitstart=0|limitcount=0}  

Read more
๑๓-๐๑-๒๕๕๘
วันเด็กปี 2558
วันเด็กปี 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 นักเรียนทุกคนได้รับความสุขมากในกิจกรรมที่คุณครูได้จัดให้ และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มามอบของขวัญ มอบความสุขให้กับเด็กๆโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  {phocagallery view=category|categoryid=209|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๐๓-๑๒-๒๕๕๗
แข่งขันกีฬาสีภายในปี 2557
แข่งขันกีฬาสีภายในปี 2557

แข่งขันกีฬาสีภายในปี 2557 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ, ฟุตซอล และแชร์บอล นักเรียนทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงการเล่นกีฬา รวมถึงมีน้ำใจนักกีฬา และได้รู้ถึงความมีวินัย มีความสนุกสนานผ่านทางการเล่นกีฬา  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยความเคารพ {phocagallery view=category|categoryid=189|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๐๖-๑๐-๒๕๕๗
EMS Camp ปีการศึกษา 2557
EMS Camp ปีการศึกษา 2557

  EMS Science Camp ปี 2557 วันพุธถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 - 2 ตุลาคม 2557 ณ วังสิงห์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง  และได้ใช้ภาษาอังกฤษร่วมกิจกรรม Activity อย่างสนุกสนาน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเสมอมา {phocagallery view=category|categoryid=185|limitstart=0|limitcount=0} {phocagallery view=category|categoryid=186|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๐๙-๐๙-๒๕๕๗
แข่งขันวิชาการชมรมฆราวาสคาทอลิกครั้งที่ 12
แข่งขันวิชาการชมรมฆราวาสคาทอลิกครั้งที่ 12

แข่งขันวิชาการชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสริมสร้างให้นักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คณะครู และเด็กนักเรียน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ในการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้  {phocagallery view=category|categoryid=180|limitstart=0|limitcount=0} {phocagallery view=category|categoryid=182|limitstart=0|limitcount=0}

Read more
๑๐-๐๘-๒๕๕๗
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณแม่ ทั้งแม่ของแผ่นดิน และคุณแม่ของลูกๆทั้งหลาย เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาได้เป็นอย่างดี และในวันนี้ยังมีกิจกรรม Open House ซึ่งทำให้ผู้ปกครองได้มาพบกับคุณครูประจำชั้น และได้รับผลงาน รวมถึงคะแนนเก็บ, คะแนนสอบ ในวันนี้ด้วย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของทางโรงเรียนเสมอมา {phocagallery view=category|categoryid=177|limitstart=0|limitcount=0}

Read more