Company Logo

สมศ.รอบสามปี 54-58

ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย

ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามระดับประถมศึกษา

รายการ Good Morning

เด็กนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ทำคะแนน Jackpot

สะสมเงินรางวัลสัปดาห์ที่ 2  มาร่วมกันสะสมเงินรางวัล และนำไปมอบให้กับมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำขวัญวันเด็กปี 2558

ใบงาน

ใบงาน, แบบฝึกหัด

 วิชาภาษาไทย    
 - http://www.kroobannok.com/blog/17150    
     

 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
     
     
วิชาวิทยาศาสตร์                
     
     
วิชาสังคมศึกษา     
     
     
วิชาศิลปะ    
                                         
     
วิชาคณิตศาสตร์     
     
     
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
     
     
วิชาภาษาต่างประเทศ    
     
     
อาเซียน    
     
     

 

ประชาสัมพันธ์

- เรียน Summer
(เตรียมความพร้อม)
17 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(หยุดวันหยุดของทางราชการและวันหยุดชดเชย)
- ซื้อชุดนักเรียน
ชุดพละ, ชุดกอล์ฟ, ชุดว่ายน้ำ
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558
- ซื้อหนังสือ
ระดับอนุบาล
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ระดับประถม
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เวลา 09.00 - 11.00 น.
- เปิดเรียนปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ทั้ง 2 หลักสูตร

รูปกิจกรรมปี 2558 เทอม 1

รูปกิจกรรมปี 2557 เทอม 1

สกู๊ปข่าว !สื่อการเรียนประถมศึกษา


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting business dot-MX domains Valid XHTML and CSS.